Kunst- og kulturstøtte

Kunststøtte

Politik og støtte inden for arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst
Læs om politik og støtte på kunstområdet

Idrætsstøtte

Få overblik over støttemuligheder inden for idrætten på Kulturministeriets område
Læs om støtte til idrætten

Forskningsstøtte

Støtte til forskning via Kulturministeriets Forskningsudvalg
Læs om støtte til forskning

Tilskud til medier

Tilskud til radio, tv og skrevne trykte eller webbaserede medier søges på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
Tilskud til radio, tv og skrevne trykte eller webbaserede medier

EU-støtte på kulturområdet

Læs om EU-programmerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
Gå til EU-støtte på slks.dk

Nordisk kulturstøtte

Nordisk kulturstøtteordninger søges på Nordisk Ministerråds hjemmeside
Gå til norden.org

Udlodningsmidler

Kulturelle udlodningsmidler og udlodningsmidler til andre formål
Læs om udlodningsmidler