Kunstneriske uddannelser

Love og bekendtgørelser

Den gældende lovgivning på området er:

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016

Nærmere bestemmelser om uddannelsesinstitutionerne, for eksempel omkring ledelsesforhold og de uddannelser, institutionen skal tilbyde, vil typisk være fastsat i bekendtgørelser om de enkelte skoler.

Her på siden kan du finde lovgivning for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet:

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 
Bekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016

Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 64 af 14. januar 2016

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 65 af 14. januar 2016

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 339 af 6. april 2016

Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 1123 af 22. august 2018.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
Bekendtgørelse nr. 544 af 3. juni 2009

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Bekendtgørelse nr. 871 af 8. september 2009

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Bekendtgørelse nr. 1244 af 11. december 2009

Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område
Bekendtgørelse nr. 1004 af 21. juni 2018

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole
Bekendtgørelse nr. 1484 af 1. oktober 2020

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet 
Bekendtgørelse nr. 1476 af 1. oktober 2020

Bekendtgørelse om Den Danske Scenekunstskole
Bekendtgørelse nr. 1475 af 1. oktober 2020 

Opdateret 26. januar 2024