Kulturministeriets departement

Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement, en styrelse og cirka 20 statsinstitutioner.

Opgaver

Kulturministeriets væsentligste opgaver består i at rådgive ministeren, udvikle ny politik, være i tæt dialog med kulturens interessenter, lave lovgivning og løsninger af høj faglig kvalitet til gavn for borgerne og yde økonomisk tilskud til de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Organisation

Kulturministeriets departement er organiseret som følger:

Kulturministeriets ministersekretariat betjener ministeren.

Kontakt:

Ministerens forkontor
Tlf.: 41 39 39 01

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG KOMMUNIKATION varetager: 

 • Presse, kommunikation og taler
 • Tværgående politiske initiativer
 • Direktionsbetjening
 • Hjemmeside, events, sociale medier og grafisk udtryk

Kontakt vores presserådgivere

MINISTERSEKRETARIAT

 • Ministerbetjening

REGERINGSKOORDINATION

 • Ministeriets deltagelse i regeringens økonomiudvalg og regeringens koordinationsudvalg

Økonomi og Styring varetager områderne:

 • Finanslov
 • Koncernstyring og tilsyn
 • Bygningssager, kulturejendomme og slotte
 • Udlodning
 • Intern økonomi

HR og Organisation   varetager:

 • HR
 • Organisationsudvikling og -strategi
 • It og sikkerhed
 • Drift og vedligehold af departementets bygning

Film og mediestøtte varetager:

 • Film
 • Mediestøtte

Medier varetager:

 • Medier

Tech varetager:

 • Tech-politik
 • Tech-analyser
 • Medierådet for børn og unge
 • Sociale medier

 • Gaming

Jura og Ophavsret varetager:

 • Ophavsret
 • Juridisk bistand

 • Statsstøtte

ANALYSE OG INTERNATIONALE FORHOLD   varetager:

 • Analyser, statistik og data
 • Internationalt, EU og Nordisk Ministerråd

 • Energi
 • Inflation
 • Covid-19
 • Tilskudslov

Kunst og Uddannelse varetager:

 • Kunst, herunder musik, billedkunst, design, scenekunst, litteratur, spillesteder mv. 
 • Arkitektur
 • Uddannelser
 • Kreative erhverv

Kulturarv varetager områderne:

 • Museumsreform
 • Museer
 • Arkæologi og diger
 • Bygningsfredning
 • Zoologiske anlæg

 • Biblioteker og sprog

 • Arkiver

Idræt og Folkeoplysning varetager områderne:

 • Idræt
 • Folkeoplysning
 • Grænselandet
Opdateret 25. januar 2024