Kulturministeriets departements whistleblowerordning

På denne side finder du link til whistleblowerordningen for Kulturministeriets departement. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Kulturministeriets departement eller institutionschefer på statslige institutioner på Kulturministeriets område.

Inden du sender din indberetning, bedes du læse nedenstående

Vi skal bede dig om at læse nedenstående information omhyggeligt, inden du sender din indberetning. Du finder relevante links nederst på siden.  

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat i Kulturministeriets departement, herunder som (u)lønnet praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Kulturministeriets departement, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktlige forhandlinger.

Du kan også benytte ordningen, hvis du er samarbejdspartner (herunder selvstændig erhvervsdrivende og underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som Kulturministeriets departement har eller har haft et samarbejde med.

Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Kulturministeriets departement eller institutionschefer på statslige institutioner på Kulturministeriets område.

Om anonymitet og fortrolighed

Kulturministeriets departements whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Via whistleblowersystemet kan du desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Kulturministeriets departements whistleblowerenhed er forankret i HR og Organisation og Juridisk sekretariat, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Kulturministeriets departements netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Kulturministeriets departements hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Kulturministeriets departements netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://kum-dep.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Kulturministeriets departements netværk.

Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til Kulturministeriets departement, eller hvis du er i tvivl, om din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles fortroligt og besvares hurtigst muligt af vores whistleblowerenhed.

Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på, at din henvendelse er modtaget. På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode. Du kan bruge koden til at tilgå whistleblowerportalen, hvor du f.eks. kan tilføje yderligere information, ligesom du kan kommunikere med Kulturministeriets departements whistleblowerenhed og modtage orientering om behandlingen af din indberetning.

Whistleblowerenheden kan også kontakte dig via whistleblowerportalen, hvis den f.eks. har opfølgende spørgsmål til brug for behandlingen af indberetningen. Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal.

Den kommunikation, der foregår på whistlelblowerportalen mellem whistleblowerenheden og dig, er anonym, medmindre du selv oplyser din identitet eller kontaktoplysninger.

Det er vigtigt, at du løbende logger dig ind med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling, herunder svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden på whistleblowerportalen, idet det kan have betydning for whistleblowerenhedens muligheder for at behandle din indberetning.

Det er derudover vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes.

Hvis du mister din kode, kan du ikke tilgå indberetningen på whistleblowerportalen, og whistleblowerenheden mister muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nummer 1436 af 29/06/2021).

Beskyttelse af dine persondata

I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har f.eks. ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger.

Det er en forudsætning, at du oplyser og bekræfter din identitet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Kun i disse tilfælde kan whistleblowerenheden finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne sendes til den korrekte modtager.

Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.

  • Kulturministeriets departement er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  • Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregiver vi oplysningerne til?
  • Hvor længe opbevares dine personoplysninger
  • Dine rettigheder som registreret

Ovennævnte oplysninger kan du kan læse i Kulturministeriets departements privatlivspolitik.

 

Du kan læse mere om whistleblowerordningen her:

Kontaktoplysninger:

Kulturministeriets departement
Nybrogade 2
1203 København K

kum@kum.dk
33 92 33 70

Du åbner Kulturministeriets departements whistleblowerportal her (link)

Opdateret 02. februar 2024