Lovgivning

Arkiver

Gældende love og bekendtgørelser på arkivområdet

Biblioteker

Gældende love og bekendtgørelser på biblioteksområdet

Biblioteksafgift

Gældende love og bekendtgørelser på biblioteksafgiftområdet

Billedkunst

Gældende love og bekendtgørelser på billedkunstområdet

Børneattest

Gældende love og bekendtgørelser i forbindelse med børneattester

Film

Gældende love og bekendtgørelser på filmområdet

Folkeoplysning og folkehøjskoler

Gældende love og bekendtgørelser inden for områderne folkeoplysning og folkehøjskoler

Forskning

Gældende love og bekendtgørelser på forskningsområdet

Idræt

Gældende love og bekendtgørelser på idrætsområdet

Kulturaftaler med kommuner

Gældende love og bekendtgørelser i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner

Kulturarv

Gældende love og bekendtgørelser på kulturarvsområdet

Kunstneriske uddannelser

Gældende love og bekendtgørelser for de kunstneriske uddannelser

Litteratur

Gældende love og bekendtgørelser på litteraturområdet

Medier

Gældende love og bekendtgørelser på medieområdet

Musik

Gældende love og bekendtgørelser på musikområdet

Ophavsret

Gældende love og bekendtgørelser inden for ophavsretten

Scenekunst

Gældende love og bekendtgørelser på scenekunstområdet

Sprog

Gældende love og bekendtgørelser på sprogområdet og Dansk Sprognævn

Sydslesvigudvalget

Love og bekendtgørelser vedrørende Sydslesvigudvalget

Økonomi

Gældende love og bekendtgørelser på økonomiområdet