For Kulturministeriets institutioner

Koncern Økonomi og Resultatstyring

Hent information og vejledningsmateriale om økonomi, årsrapport og resultatstyring for Kulturministeriets institutioner.
Få mere information

Koncern Udbud og Indkøb

Information og rådgivning om udbud og indkøb i Kulturministeriets institutioner.
Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen

Koncern IT

Information om IT-systemer i Kulturministeriets institutioner.
Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside