Støtte til musik

I Danmark ydes der tilskud til musikområdet for at sikre alsidigheden og den lige adgang til musikalske oplevelser for alle. Der ydes tilskud til både skabende og udøvende aktiviteter, og disse omfatter blandt andet almene formål, musikundervisning, tilskud til orkestre, spillesteder med videre. 

Musikhandlingsplan 2019-2022

Musikhandlingsplanen 2019-2022 fordeler i alt 157,89 mio. kr. til musikken over en fireårig periode.

Hent musikhandlingsplanen (pdf)

Legat- og projektstøtte fra Statens Kunstfond

Statens Kunstfond uddeler henholdsvis arbejdslegater og projektstøtte inden for musik. Tilskuddene uddeles af henholdsvis: 

Folkeskolereformen - samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler

Med folkeskolereformen stilles nye krav til musikskolernes samarbejde med folkeskolen. Du kan her læse mere om rammerne såvel som nye muligheder i forbindelse med dette samarbejde. 

Orientering og vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen (pdf)

Lovgivning

Tilskuddet til området ydes i henhold til Lov om musik. I 1976, da loven blev vedtaget, var Danmark det første land i verden, som havde en egentlig musiklov. Loven er siden blevet revideret flere gange, senest i 2013, hvor dele af loven blev ændret som følge af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Ifølge musikloven kan der ydes tilskud til almene musikformål, musikskoler, landsdelsorkestre og rytmiske spillesteder.

Hent lovgivning på musikområdet

Opdateret 21. juni 2022