Organisation og institutioner

Kulturministeriets departement

Departementets opgaver og organisering
Læs om departementet

Slots- og Kulturstyrelsen

Styrelsens opgaver og organisering
Læs om styrelsen

Statsinstitutioner

Oversigt over institutioner under Kulturministeriet
Se oversigt over institutioner

Bestyrelser, råd, nævn og udvalg

Oversigt over medlemmer, beskikkelsesperioder og honorarer
Gå til oversigten

Uddannelse

Kunstneriske videregående uddannelser
Gå til oversigten