Åbenhed i forvaltningen

I Kulturministeriets koncern – dvs. departementet og Slots- og Kulturstyrelsen – sikrer vi, at offentligheden får indsigt i vores forvaltning og arbejdsgang.

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven – lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer har til formål at styrke borgernes indsigt i den offentlige forvaltning og skal bidrage til, at borgere og medier kan kontrollere den offentlige forvaltning. Loven skal medvirke til at støtte og udbygge den almindelige tillid til, at forvaltningen handler lovligt og forsvarligt.

Offentlighedsloven beskriver, hvordan myndighederne styrker princippet om åbenhed f.eks. i myndighedens arbejdsgange, dokumentations- og arkiveringspligt og behandling af henvendelser fra borgere og presse. Loven giver endvidere retningslinjer for, hvad myndigheden skal og bør informere om på sine hjemmesider.

Information via koncernens hjemmesider

Følgende informationer er tilgængelige via Kulturministeriets primære hjemmesider, www.kum.dk, www.slks.dk og www.kunst.dk:

  • Beskrivelse af myndighedens organisering og forretningsorden i form af beskrivelse af arbejdsområde, organisationsdiagram, årsberetninger, målsætninger, strategier samt løn- og personalepolitik og trivselspolitik. 
  • Beskrivelse af procedurer ved henvendelse til myndigheden – herunder procedurer for borgerhenvendelser og begæring om aktindsigt.
  • Handlingsplaner, politiske initiativer og aftaler samt publikationer, redegørelser, analyser, rapporter og anden formidling af arbejdet på myndighedens område.
  • Beskrivelse af myndighedens økonomiske forhold i form af budgetter, årsregnskaber, resultatkontrakt samt rammeaftaler med eventuelle underliggende myndigheder.
  • Direkte adgang til gældende love og forskrifter på myndighedens område, evt. i form af links til relevante lovtekster på Retsinformation.
  • Adgang til statistik og nøgletal på myndighedens område.

Åbenhedsordning

Oplysninger om kulturministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, modtagne gaver, repræsentationsudgifter, officielle aktiviteter i indeværende måned og udgifter til tjenesterejser via link til Åbenhedsordningen

Hvis du ønsker at få indsigt i arbejdet med lovgivning på Kulturministeriets område, herunder aktuelle og afsluttede høringer henvises til Folketingets hjemmeside og høringsportalen.dk

Opdateret 01. maj 2024