Støtte til idrætten

Her kan du læse om muligheder for støtte til idrætsprojekter på Kulturministeriets område.

Nationalt

Kulturministeriets udlodningsmidler til idrætsformål går fortrinsvis til idrætsorganisationerne Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, Lokale- og Anlægsfonden og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Læs om udlodningsmidler

DGI's fonde og støttemuligheder

DGI råder over forskellige fonde og støttemidler, hvor foreningsledere kan søge midler.

Se DGI's støttevejledning

DIF's støttemuligheder

DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner, men administrerer enkelte puljer og fonde samt et rentefrit lån.

Se DIFs støttemuligheder

Parasport Danmarks idrætskonsulenter

Parasport Danmark har med støtte fra Kulturministeriet en gruppe idrætskonsulenter, som kan støtte op om lokale og regionale aktiviteter for mennesker med handicap.

Se kontaktinformation på Parasport Danmarks lokale idrætskonsulenter

Idrætsforskning

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) rådgiver Kulturministeriet om forsknings og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet. På baggrund af ansøgninger om midler til bl.a. idrætsforskning, afgiver KFU en indstilling til Kulturministeriet om uddeling af Forskningspuljen.

Læs mere om KFU og støtte til idrætsforskning

Derudover findes der en række fonde, der kan søges til kulturelle og idrætslige formål.

EU: Erasmus+ Idræt

Aktiviteterne under Erasmus+ Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område.

Læs mere om Erasmus+ Idræt på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Derudover findes der en række andre fonde inden for EU, der kan søges til idrætslige samt sundhedsmæssige formål m.m.

Opdateret 06. januar 2023