Forskningsstøtte

Støtte til forskning via Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr.

Styrkelse af forskningsindsatsen på institutionerne

Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Derudover har Kulturministeriets Forskningsudvalg siden 2014 også uddelt midler til de statsanerkendte museer.

Der kan søges om støtte inden for 4 kategorier:

  • Forskningsprojekter
  • Samfinansiering af ph.d.-stipendier
  • Projektmodning
  • Gæsteprofessorordning

Nærmere oplysninger om støtte til forskning kan fås hos Slots- og Kulturstyrelsen

Styrkelse af forskerkompetencer på museer

Museer kan også søge om styrkelse af forskerkompetencer hos Slots- og Kulturstyrelsen:

Opdateret 06. oktober 2020