Ophavsretslicensnævnet

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jan Schans Christensen (formand) Højesteretsdommer 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Kurt Rasmussen (suppleant for formanden) Højesteretsdommer 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Vibeke Borberg Docent, ph.d. i medieret, Danmarks Medie og Journalisthøjskole 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Birgit Liin (suppleant) Professor 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Asger Heine Jensen Advokat 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Terese Foged (suppleant) Advokat 01.04.2017 31.03.2022 655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 26. oktober 2021