Ophavsretslicensnævnet

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jan Schans Christensen (formand) Højesteretsdommer 01.04.2022 31.03.2027 709,95 kr. i timen (april 2022 niveau)
Kurt Rasmussen (suppleant for formanden) Højesteretsdommer 01.04.2022 31.03.2027 592,00 kr. i timen (april 2022 niveau)
Asger Heine Jensen Advokat 01.04.2022 31.03.2027 592,00 kr. i timen (april 2022 niveau)
Terese Foged (suppleant) Advokat 01.04.2022 31.03.2027 592,00 kr. i timen (april 2022 niveau)
Vibeke Borberg Advokat 01.04.2022 31.03.2027 592,00 kr. i timen (april 2022 niveau)
Birgit Liin (suppleant) Professor 01.04.2022 31.03.2027 592,00 kr. i timen (april 2022 niveau)
Opdateret 29. juni 2023