Ophavsretslicensnævnet

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jan Schans Christensen (formand) Højesteretsdommer 01.04.2022 31.03.2027 626,40 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Kurt Rasmussen (suppleant for formanden) Højesteretsdommer 01.04.2022 31.03.2027 626,40 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Asger Heine Jensen Advokat, Horten 01.04.2022 31.03.2027 522 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Terese Foged (suppleant) Advokat og Ph.d, Lassen Ricard 01.04.2022 31.03.2027 522 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Vibeke Borberg Advokat og ekstern lektor i informationsret, Københavns Universitet 01.04.2022 31.03.2027 522 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Birgit Liin (suppleant) Professor, Aarhus Universitet 01.04.2022 31.03.2027 522 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 09. april 2024