COMPUTERSPIL OG EDB-PROGRAMMER

Ophavsretsloven beskytter edb-programmer som computerspil og andre former for software. Du kan finde information om reglerne for brug og kopiering af andres computerspil og software nedenfor.

Den, der har skabt et edb-program som eksempelvis et computerspil, har ophavsret til programmet, hvis det har den tilstrækkelige mængde originalitet. Edb-programmer har ofte flere ophavsmænd, f.eks. programmører, designere osv., som alle har ophavsret til deres bidrag til programmet.

Edb-programmer og computerspil er værker, som er beskyttet af ophavsretsloven. Ophavsretsloven opstiller ingen definition på edb-programmer. Et edb-program kan foreligge i digital og skriftlig form og kan for eksempel fungere som software og firmware.

Ophavsretten giver ophavsmanden en eneret til dels at råde over edb-programmet ved at fremstille eksemplarer af det og dels til at råde over edb-programmet ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Denne eneret varer indtil 70 år efter ophavsmandens død.
Eneretten til at gøre et edb-program tilgængeligt for almenheden omfatter bl.a. retten til eksemplarspredning og offentlig fremførelse. I forbindelse med offentlig brug af computerspil og konsolspil, f.eks. en turnering for unge, skal der indhentes tilladelse fra spillenes rettighedshavere.

Hvis du vil bruge edb-programmet på en måde, som omfattes af rettighedshaverens eneret, kræver det tilladelse fra rettighedshaveren. Har du ikke fået tilladelse, er brugen ulovlig - medmindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven. 

Det vil ofte fremgå af den licensaftale, som du godkender, når du installerer et edb-program, hvordan du har tilladelse til at bruge programmet. Vil du bruge programmet på en måde, der ikke er nævnt i licensaftalen, må du kontakte programmets rettighedshavere og spørge om lov. Det fremgår normalt af programmet, hvem rettighedshaveren er.

Reglerne om kopiering af edb-programmer, herunder software og computerspil, er på flere områder anderledes, end de regler, der gælder for kopiering af musik og film.

Du må som udgangspunkt ikke fremstille digitale kopier af edb-programmer til privat brug, medmindre rettighedshaverne har givet tilladelse til det. Du må heller ikke downloade et edb-program fra internettet uden rettighedshaverens tilladelse, da der bliver gemt en kopi af programmet på din computer, når du downloader.

Edb-programmer må kun kopieres i det omfang, det er nødvendigt for den formålsmæssige benyttelse af edb-programmet. Det betyder, at et edb-program må blive kopieret over på en computer, herunder downloadet, når kopieringen er nødvendig for at kunne anvende programmet.

Det er dog tilladt at tage en sikkerhedskopi af programmet. En sikkerhedskopi må udelukkende anvendes som back up-kopi, dvs. at den kun må bruges som erstatning for originalen, hvis den skulle gå tabt. Det er ikke tilladt at fremstille flere reserveeksemplarer, end det er nødvendigt at have som back up.

Du skal være opmærksom på, at der gælder et krav om såkaldt lovligt forlæg, når du kopierer edb-programmer. Det betyder, at det edb-program, man kopierer, fx ikke må være en ulovlig kopi i sig selv eller at det edb-program, man downloader, ikke må være lagt ud på internettet uden rettighedshavernes tilladelse.

Et edb-program er ofte belagt med en kopispærring. Kopispærringer kaldes også DRM – Digital Rights Management. Der tilladt at bryde en kopispærring i det omfang, det er nødvendigt for at kunne bruge et program. Personer, der har købt et edb-program, som ikke kan bruges f.eks. på grund af styresystemet på deres computer, er derfor ikke forhindret i at bryde kopispærringen, da det er nødvendigt for at kunne bruge programmet.

Det er ikke tilladt at bryde en kopispærring med henblik på at fremstille en kopi af edb-programmet.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er ulovligt at udvikle programmer, hvis væsentligste formål er at fjerne eller omgå kopispærringer, samt at udbrede disse programmer, f.eks. ved at lægge dem ud på internettet.

Mange computerspil kan streames og derved spilles ”live” via internettet. Det afgørende for, hvad der gælder i disse situationer, er det, der står i spillenes brugsvilkår. Du accepterer oftest disse vilkår, inden du går i gang med spillet.

Personer, der udtænker ideer til nye spil eller koncepter, er ofte bange for, at producenten stjæler ideen ved en præsentation. Markedsføringslovens § 19 indeholder et konkret forbud mod ubeføjet udnyttelse af ideer i forbindelse med en konkret præsentation. For at opnå beskyttelse mod ubeføjet udnyttelse af ideen, kan det anbefales at lade producenten underskrive en hemmeligholdelsesaftale, inden ideen præsenteres. Hvad angår rådgivning om hemmeligholdelsesaftaler kan det anbefales, at du henvender dig til en advokat.

Læs mere om beskyttelsen af ideer og koncepter
 

En anden mulighed er, at du får en notar til at skrive under på en beskrivelse af et spil eller et programkoncept; notaren bekræfter ved sin daterede underskrift identiteten på den, der kommer med dokumentet. Notarens underskrift, som du kan få på det lokale dommerkontor mod betaling af et gebyr, giver dig en vis sikkerhed i form af en officiel datering.

Opdateret 24. april 2024