Litteratur

Støtte til dansk litteratur.

Statens Kunstfond

To udvalg under Statens Kunstfond uddeler midler til litteratur:

Læs mere om Statens Kunstfond og søg om tilskud

Biblioteksafgift

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning, som udløser bibliotekspenge til bl.a. forfattere, oversættere og illustratorer. Biblioteksafgiften, der oprindeligt blev iværksat i 1946, udgør en væsentlig del af det økonomiske grundlag for dansk litteratur.

Du kan læse mere om biblioteksafgift og ansøge på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Tidsskriftstøtte

Statens Kunstfond giver tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Læs mere og ansøg på Kunstfondens hjemmeside

Lov om litteratur

Lovens formål er at fremme litteraturen, adgangen til litteraturen samt promovere dansk litteratur internationalt. Loven omfatter danske og oversatte værker, herunder prosa, poesi, drama samt litteratur for børn og unge såvel som kulturel og nonfiktiv litteratur.

Hent lovgivning på litteraturområdet

Opdateret 03. juni 2022