Redaktionspanelet

Der er til Rapportering om mediernes udvikling i Danmark nedsat et eksternt, rådgivende redaktionspanel, der består af forskere og brancherepræsentanter. Det eksterne redaktionspanel skal medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi, til at undgå overlap i forhold til eksisterende undersøgelser, samt til at andre relevante undersøgelser kan inddrages i arbejdet med rapporteringen.

DET EKSTERNE REDAKTIONSPANELS MEDLEMMER

Redaktionspanelet består af en repræsentant fra henholdsvis Danske Medier, Dansk Journalistforbund og DR samt fem forskere fra relevante uddannelsesinstitutioner. Danske Medier, Dansk Journalistforbund og DR udpeger selv deres repræsentanter, mens Danske Universiteter udpeger to medlemmer. De resterende tre medlemmer udpeges af Kulturministeriet.

Det eksterne redaktionspanel består af følgende medlemmer:

 • Marianne Bugge Zederkof. Direktør, Danske Medier Research1)
 • Tine Johansen. Formand, Dansk Journalistforbund2)
 • Dennis Christensen. Leder af DR Medieforskning3)
 • Christian S. Nissen. Rådgiver, forfatter, adjungeret professor
 • Hanne Bruun. Professor, Aarhus Universitet4)
 • Jacob Ørmen. Tenure track adjunkt, Københavns Universitet4)
 • Mark Blach-Ørsten. Professor, Roskilde Universitet

1) Repræsentanten fra Danske Medier er udpeget af Danske Medier
2) Repræsentanten fra Dansk Journalistforbund er udpeget af Dansk Journalistforbund
3) Repræsentanten fra DR er udpeget af DR
4) Udpeget af Danske Universiteter

DET EKSTERNE REDAKTIONSPANELS OPGAVER

Redaktionspanelet skal:

 • medvirke til at identificere konkrete undersøgelser

 • medvirke til prioritering af undersøgelser

 • rådgive i forbindelse med udvikling af metode kommentere på analyseresultaterne

 • forholde sig til de gennemførte analysers faglige kvalitet, objektivitet og relevans

 • kommentere på den årlige rapportering udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi og undgå overlap i forhold til eksisterende undersøgelser

 • sikre at relevante eksisterende undersøgelser kan inddrages i arbejdet

DET EKSTERNE REDAKTIONSPANELS KOMPETENCER

Redaktionspanelet er sammensat således, at medlemmerne samlet set så vidt muligt har kompetencer inden for et eller flere af fagområderne:

 • nyhedsmedier

 • nye medier

 • medieindhold

 • medieudvikling

 • medialisering

 • mediekonvergens

 • mediekompetence (“media literacy”)

 • public service

 • (ny) teknologi o. lign.

Opdateret 23. februar 2023