Det dansk-tyske grænseland

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Udvalgets sekretariat hører under Kulturministeriet.
Læs mere om Sydslesvigudvalget

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er bindeled mellem Det Tyske Mindretal i Sønderjylland og regering og Folketing. Udvalgets sekretariat hører under Kulturministeriet.
Læs mere om Kontaktudvalget

Genforeningen 2020

I 2020 er det 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark.
Læs om hvordan genforeningen fejres