Oprettelse og ressort

Kulturministeriet holder til i det gamle Assistenshus op Nybrogade over for Slotsholmen. Det er et ungt ministerium, der blev oprettet som Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 19. september 1961.

Ministre

Julius Bomholt var den første kulturminister, og siden da har forskellige ministre sat deres præg på den danske kulturpolitik.

Se liste over danske kulturministre siden 1961

Ressort og opgaver

Kulturministeriets ressortområde har altid været mangfoldigt. At postvæsenet og naturfredningen i perioder har hørt hjemme i Kulturministeriet, er blot eksempler.

I dag dækker ministeriets ressortområde: Skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder samt folkehøjskoler. Hertil kommer almen kulturelle formål, ophavsret, medier, idræt, Sydslesvigudvalget samt kulturelle forbindelser med udlandet, herunder Norden og EU.
 
Kulturministeriets væsentligste opgaver vedrører departementets og styrelsens ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt de styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Institutioner

Ministerområdet omfatter en lang række statsinstitutioner. Gør man de institutioner op, som der ydes driftstilskud til, er det omkring 1000 institutioner.

Opdateret 08. juni 2022