Aktører

Blandt de største og vigtigste aktører inden for den folkeoplysende virksomhed er:

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Paraplyorganisation for en række organisationer inden for den folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Dansk Ungdoms Fællesråd
Paraplyorganisation for en række landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.

Kulturelle Samråd i Danmark
Landsforeningen for de kulturelle samråd i kommunerne

AOF
Arbejdernes Oplysningsforbund

LOF
Liberalt Oplysningsforbund 

FOF
Folkeligt Oplysningsforbund

DOF
Dansk Oplysningsforbund

FORA
Indtil efteråret 2014 kaldet NETOP - Netværk for Oplysning, som var en sammenslutning af Dansk Husflidsselskab og Frit Oplysningsforbund

Folkeuniversitet i Danmark
Består af 4 afdelinger, Komitéstyrelsen og næsten 100 komitéer i hele Danmark

Daghøjskoleforeningen
Repræsenterer daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne

Kommunernes Landsforening

Undervisningsministeriet
Primært om vurdering af realkompetencer

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo)
Arbejder med at indsamle og formidle viden om folkeoplysningsområdet 

Herudover er der aktører blandt idrætsorganisationerne, som også beskæftiger sig med folkeoplysende virksomhed. Se under idræt

Opdateret 01. februar 2024