Film

Gældende love og bekendtgørelser.

Bekendtgørelse af lov om film
Lovbekendtgørelse nr. 1354 af 4. september 2020

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Bekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Lov nr. 1439 af 22. december 2004

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed
Bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014

Lov om film
Lov nr. 186 af 12. marts 1997.

Bekendtgørelse af lov om film
LBK nr. 1354 af 04. september 2020

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om film
Bekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1997.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om film
Bekendtgørelse nr. 729 af 12. september 1997

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Bekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge
Bekendtgørelse nr. 30 af 16. januar 1998

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Lov nr. 1439 af 22. december 2004

Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)
Lov nr. 563 af 24. juni 2005

Lov om ændring af lov om film
Lov nr. 1627 af 26. december 2013

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed
Lov nr. 1627 af 26. december 2013

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om film
Lov nr. 1627 af 26. december 2013

Opdateret 26. januar 2024