Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

De videregående kunstneriske uddannelsers hovedopgave er at bidrage til at udvikle kunsten og kulturen i samfundet. Uddannelsesinstitutionerne skal uddanne de næste generationer af professionelle musikere, filmfolk, scenekunstnere og billedkunstnere og med dem udvikle fagene og berige kulturlivet.

Vigtig rolle i kunst- og kulturlivet

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner er andet og mere end uddannelsesinstitutioner. De er også kunst- og kulturinstitutioner, der danner ramme om skabelse af kunstværker, udførelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forskning og forskellige former for formidlingsvirksomhed, herunder overlevering af kulturbærende fag og traditioner. Derfor spiller de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og den viden og erkendelse, der opbygges her, en vigtig rolle i kunst- og kulturlivet, både på internationalt, nationalt og lokalt niveau.

De kunstneriske uddannelser hviler på et videns- og erkendelsesgrundlag, der består af kunstfaglig praksis og forskning, hvor det er fagligt relevant og hvilket er unikt for disse uddannelser – også kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Forpligtet til at udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed

I overensstemmelse med lovgivningen er størstedelen af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner derfor forpligtet til at udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Denne aktivitet indgår – med varierende vægtning i forhold til institutionernes andre opgaver – som en vigtig del af videngrundlaget for uddannelserne på disse institutioner. For mange af uddannelsesinstitutionerne danner kunstnerisk udviklingsvirksomhed, sammen med institutionens øvrige videns- og erkendelsesskabende aktiviteter, et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder på de forskellige kunstneriske fagområder.

Eksperimentel udforskning

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed giver uddannelsesinstitutionernes faglige ansatte mulighed for at foretage eksperimentel udforskning af kunstnerisk praksis og udforske kunstneriske problemstillinger og metoder, som kan få stor betydning for den enkelte kunstner, for institutionen og for kunstarten. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed har således en selvstændig værdi og betydning på uddannelsesinstitutionerne.

Opdateret 06. oktober 2020