Omsætning og beskæftigelse

I rapporterne om 'Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder' bliver det blandt andet vist, hvilke hovedtendenser, der præger medievirksomhederne i forhold til omsætning og beskæftigelse; hvordan branchens omsætning er fordelt på delbrancher; og hvordan arbejdsstyrken er sammensat.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Ingen nyheder på kum.dk

Opdateret 23. februar 2023