Omsætning og beskæftigelse 2018

Udviklingen i omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2018

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver der givet et samlet overblik over størrelsesforholdene og udviklingen i omsætning og beskæftigelse mediebranchen fra 2016 til 2017. Analysen belyser også ejerforhold og koncentrationstendenser ved at opgøre branchens virksomheder ud fra eksempelvis deres tilhørsforhold under store danske eller udenlandske koncerner.

I analysen indgår alene virksomheder, som primært beskæftiger sig med indholdsproduktion, tilrettelæggelse af en programflade eller bearbejdning af andres input