Mediebranchens største virksomheder 2014

De største private og offentlige medievirksomheder i Danmark

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Analysen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels den enkelte virksomheds økonomiske udvikling, dels ændringer i deres ejerskab. Gennemgangen vil vedrøre udviklingen i omsætning, resultat før skat, årets resultat, antal ansatte, egenkapital, soliditetsgrad, overskudsgrad, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning.

Gennemgangen er baseret på virksomhedernes regnskabstal fra de tilgængelige regnskaber via det centrale virksomhedsregister CVR. Derudover er indhentet oplysninger om ejerskab fra virksomhedernes egne websites, Danske Medier og regnskaberne. Samme oplysninger er anvendt til etablering af beskrivelserne af virksomhedernes aktiviteter.