Medievirksomheders beskæftigelse 2020

Udviklingen i beskæftigelsen i danske medievirksomheder

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2020

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten giver et overblik over udviklingen i beskæftigelsen i et bredt udsnit af danske medievirksomheder fra 2016 til 2019. Rapporten beskriver blandt andet virksomhedernes samlede beskæftigelse, beskæftigelsen fordelt på brancher og efter ejerforhold, beskæftigelsens geografiske fordeling, hvor store andele henholdsvis mænd og kvinder udgør af beskæftigelsen og andelen med udenlandsk herkomst. Analysen omhandler specifikt indholdsbaserede og dansk-registrerede virksomheder i mediebranchen.