Ansættelsesstatistik 2014

Udviklingen i antallet af journalistuddannede i mediebranchen

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten Ansættelsesstatistik 2014 er der foretaget en kortfattet opgørelse og analyse af udviklingen i antallet af beskæftigede i mediebranchen med en journalistuddannelse fra 2008 til 2011. Data stammer fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).