Mediebranchens økonomi 2014

Udviklingen i omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver mediebranchens økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling fra 2008 til og med 2011 beskrevet.

Analysen er baseret på en særkørsel af otte udvalgte brancher i Danmarks Statistiks Generelle Firmastatistik og den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik og indeholder en række økonomiske nøgletal som omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede.