Magasiner og ugeblade 2019

Befolkningens brug af magasiner og ugeblade

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2019

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver den overordnede udvikling for 6 forskellige udgivelses-typer fra 2010 til 2018 samt de største udgivelser på tværs af alle udgivelsestyper i 2018 beskrevet. Derudover bliver danskernes brug af 2 af udgivelsestyperne - købte magasiner og ugeblade - beskrevet mere detaljeret ligesom udviklingen i udgivelsernes og de tre store bladhuses læsertal bliver beskrevet. 

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Magasiner og ugeblade 2019 (pdf)
Magasiner og ugeblade 2019 - Konklusion (pdf)