NYHEDSMEDIER OG NYHEDSBRUG

I rapporterne om "Nyhedsmedier og nyhedsbrug', bliver danskernes nyhedsbrug på forskellige platforme analyseret. Analyserne omfatter blandt andet danskernes kilder til nyheder, fortrukne kilder og brug af skrevne nyhedsmedier, også de trykte. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er nyhedsbrug, men som har delkapitler, der behandler nyhedsbrug.

26 nyheder på kum.dk

Medieetik

Danske mediers etik og Pressenævnets praksis

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2015

Journalistiske kvaliteter 1999-2014

Danske nyhedsmediers indhold, formålserklæringer, redaktionelle koncepter

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2015

Avis/print 2014

Befolkningens brug af trykte dagblade

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2014

Web/internet 2014

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2014

Facebook og de publicistiske webmedier

Trafikken mellem de publicistiske nyhedsmediers hjemmesider og Facebook

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2014

Public service og de publicistiske webmedier

Trafikken mellem de publicistiske nyhedsmedier og public service-mediernes hjemmesider

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2014
Opdateret 23. februar 2023