Public service og de publicistiske webmedier

Trafikken mellem de publicistiske nyhedsmedier og public service-mediernes hjemmesider

Forfatter:
Gemius
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten vedrører anvendelsen af public service-mediernes hjemmesider i relation til de publicistiske nyhedsmediers hjemmesider. Målsætningen med analysen er at undersøge, hvordan forskellige grupperinger af publicisters online-medier er forbundet med anvendelsen af public service-mediernes hjemmesider. Det bliver blandt andet analyseret, hvordan trafikken bevæger sig mellem public service-medierne og de publicistiske mediers hjemmesider, og hvordan tidsforbruget og dobbeltdækningen mellem siderne er.

Undersøgelsen er baseret på data om internetbrugernes sessioner indsamlet i gemiusAudience i november 2013 og vedrører alene trafik fra PC/desktop, ikke mobil eller tablet.