Journalistiske kvaliteter 1999-2014

Danske nyhedsmediers indhold, formålserklæringer, redaktionelle koncepter

Forfatter:
Roskilde Universitet - RUC
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten er der foretaget følgende analyser:

  • En dokumentanalyse af danske nyhedsmediers formålserklæringer, redaktionelle koncepter og andre dokumenter i 2014
  • En indholdsanalyse af danske nyhedsmedier i 1999, 2008 og 2012
  • Et casestudie af dagbladenes Finanslovsdækning i 1999 og 2014
  • En spørgeskemaundersøgelse af hhv. journalisters, politikeres og borgeres opfattelse af journalistiske kvaliteter i 2014


HENT RAPPORTEN MED BILAG:
Journalistiske kvaliteter 1999-2014 (pdf)