Web/internet 2014

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2014

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver befolkningens adgang til og brug af internettet beskrevet, herunder brug af sociale medier og nyheder på internettet. Fokus er på 2013 men også på udviklingen fra 2009 til 2013. Derudover bliver onlinetrafikken for udvalgte netmedier og mediegrupper beskrevet med forskellige nøgletal som sidevisninger, reach og tidsforbrug. Der bliver i den forbindelse foretaget en sammenligning af public service-medier og landsdækkende dagblade.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som køn og alder.