NYHEDSMEDIER OG NYHEDSBRUG

I rapporterne om "Nyhedsmedier og nyhedsbrug', bliver danskernes nyhedsbrug på forskellige platforme analyseret. Analyserne omfatter blandt andet danskernes kilder til nyheder, fortrukne kilder og brug af skrevne nyhedsmedier, også de trykte. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er nyhedsbrug, men som har delkapitler, der behandler nyhedsbrug.

26 nyheder på kum.dk

Avis/print 2018

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2018

Internettrafik 2018

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2018

Avis/print 2017

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2017

Avis/print 2016

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2016

Borgernes kilder til viden og nyheder

Danskernes brug af nyheder, behov for at følge med og viden om samfundet

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2016

Mediefusioners effekt på lokal- og regionalmedier

Mediefusioners effekt på lokal- og regionalmediers strategi og indhold

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2016

Lokale og regionale mediers betydning

Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2016

Avis/print 2015

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2015

Webtrafik 2015

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2015

Danskernes mediebrug 2014 – hverdag og demokrati

Danskernes mediebrug og mediebrugens demokratiske perspektiver

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2015
Opdateret 23. februar 2023