Lokale og regionale mediers betydning

Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder

Forfatter:
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2016

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten belyser tilstanden i de lokale og regionale nyhedsmedier ud fra journalisters og redaktørers synsvinkel; ud fra nyhedsindholdet i lokal- og regionalmedierne og ud fra borgernes synsvinkel. Det bliver undersøgt, i hvilket omfang lokal- og regionalmedierne fungerer som informerende, drivende talerør eller opslagstavle i lokalsamfundet, eller om nye sociale medier er ved at tage over.

Det bliver også afdækket, om lokal- og regionalmedierne kritisk gransker lokalområdet, og hvor de placerer ansvaret for problemer og om nyhederne i aviser, radio og tv bærer præg af konkurrencen fra online nyheder eller sociale medier.