Avis/print 2018

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2018

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver udviklingen fra 2010 til 2017 i danskernes læsevaner i forhold til dagblade og lokale ugeaviser beskrevet, ligesom de mest læste titler i 2017 bliver vist. Derudover gives der en karakteristik af printavisernes læsere, og online- og printudgivelsernes geografiske dækning vises.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Avis/print 2018 (pdf)
Avis/print 2018 - Konklusion (pdf)