Avis/print 2017

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2017

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver udviklingen fra 2010 til 2016 i danskernes læsevaner i forhold til dagblade og lokale ugeaviser beskrevet, ligesom de mest læste titler i 2016 bliver vist. Derudover gives der en karakteristik af printavisernes læsere.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT RAPPORTEN:
Avis/print 2017 (pdf)