Internettrafik 2018

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2018

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver trafikken på de digitale platforme og udvalgte nyhedssites analyseret. Rapporten veksler mellem forskellige tidsintervaller vedrørende internettrafikken. Fx opgøres sidevisninger og besøg ud fra månedsbasis, mens dækningen for forskellige grupperinger af nyhedssites opgøres ud fra den ugentlige dækning. Det vises også, hvilke platforme, der benyttes til at tilgå de forskellige sider.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Internettrafik 2018 (pdf)
Internettrafik 2018 - Konklusion (pdf)