Nyheds- og aktualitetsbegrebet

Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er

Forfatter:
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2019

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Projektet har til hensigt at undersøge forskellige befolkningsgrupper og deres opfattelse af nyheder og aktualitetsstof samt betydningen heraf i en samfundsmæssig kontekst.

Rapporten handler om medier og netværk og giver et overblik over borgernes dagligdag med medier, nyheder og hvilke netværk, borgerne indgår i. Dernæst behandler rapporten henholdsvis offentlighed, effekter, reaktioner og tillid, samt refleksioner og bevidst forholden sig til nyheds- og aktualitetsstof.