Avis/print 2016

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2016

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver udviklingen fra 2010 til 2015 i danskernes læsevaner i forhold til dagblade og lokale ugeaviser beskrevet, ligesom de mest læste titler i 2015 bliver vist. Derudover gives der en karakteristik af printavisernes læsere.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Avis/print 2016 (pdf)
Avis/print - Konklusion (pdf)
Avis/print - Grafer og tabeller (pdf)