Medieetik

Danske mediers etik og Pressenævnets praksis

Forfatter:
Roskilde Universitet - RUC
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten præsenteres resultaterne af en omfattende kortlægning af danske mediers etik og af Pressenævnets praksis.

Undersøgelsen består af følgende dele:

  1. En analyse af Pressenævnets praksis siden nævnets oprettelse i 1992
  2. En kortlægning af de danske nyhedsmediers interne retningslinjer og en komparativ undersøgelse af disse retningslinjer over tid
  3. Et survey blandt journalister
  4. En interviewundersøgelse med journalister og redaktører


HENT RAPPORTEN MED BILAG:
Medieetik (pdf)