Borgernes kilder til viden og nyheder

Danskernes brug af nyheder, behov for at følge med og viden om samfundet

Forfatter:
Mindshare
for
Kulturministeriet

Publiceret:
2016

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten belyser sammenhængen mellem danskernes vidensniveau og medierepertoire samt hvilke faktorer, der påvirker dette. Rapporten giver et indblik i danskernes orientering om nyheder og samfundsaktuelle emner og debatter og er rettet mod at forstå, hvordan nyheder og samfundsaktuelt stof forbruges, og i hvilken virkelighed dette indgår i den enkelte danskers hverdag.

I analysen er der foretaget en segmentering af danskerne i seks forskellige segmenter alt efter deres motiver for brug af nyheds- og aktualitetsstof.