Avis/print 2015

Befolkningens brug af dagblade og lokale ugeaviser

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten vises danskernes kilder til nyheder. Derudover bliver mediernes karakteristika i forhold til fordeling af nyheder i enten hard news og soft news, antal kilder og journalistisk bearbejdningsgrad vist. Derudover vises udviklingen fra 2010 til 2014 i danskernes læsevaner i forhold til dagblade og lokale ugeaviser, ligesom de mest læste titler i 2014 bliver vist. De kontrolledere oplagstal for de trykte udgivelser vises også. Derudover gives der en karakteristik af printavisernes læsere især med fokus på de lokale ugeaviser.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT RAPPORTEN:
Avis/print 2015 (pdf)