Webtrafik 2015

Danskernes brug af de digitale platforme og nyhedssites

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten Webtrafik 2015 beskrives webtrafikken for udvalgte online nyhedsmedier opdelt på mediegrupper i januar 2015. De mediegrupper, der vises resultater for er: Fritstående internetmedier, Gratisaviser, Landsdækkende dagblade, Landsdækkende public service, Lokale (uge)aviser, Regional public service og Regionale dagblade. Der opgøres både antal brugere, sidevisninger og reach for mediegrupperne, ligesom der vises gennemsnitligt tidsforbrug og antal besøg per måned. Der bliver også givet en karakteristik af brugerne af de forskellige platforme: Mobil, tablet og desktop.

Resultaterne er flere steder brudt ned på forskellige baggrundskriterier som køn og alder.


HENT RAPPORTEN:
Webtrafik 2015 (pdf)