Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold

Er der forskel på det digitale nyhedsindhold, som er frit tilgængeligt på danske nyhedsmedier og det, der er placeret bag en betalingsmur?

Forfatter:
Roskilde Universitet
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Aarhus Universitet
for
Kulturministeriet

Publiceret:
Juni 2024

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

Projektet har til formål at afdække, om der er forskel på det digitale nyheds- og aktualitetsindhold, som er frit tilgængeligt på danske nyhedsmedier og det, som er placeret bag betalingsmur. Derudover er formålet at skabe viden om omfanget og karakteren af det indhold, som er henholdsvis foran og bag betalingsmure.

I rapporten er foretaget en kvantitativ indholdsanalyse af næsten 30.000 redaktionelle enheder (primært artikler) fra 19 danske digitale nyhedsmedier, gennemgået 335 episoder af nyhedspodcast og gennemført interviews med 27 repræsentanter for betalingsmedierne. Af de 19 medier, der indgår i undersøgelsen, er de 16 betalingsmedier mens 3 medier stiller alt deres nyheds- og aktualitetsindhold gratis til rådighed.