Kort Nyt - Nyhedsabonnementer

Befolkningens adgang til nyheder gennem et abonnement

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
Januar 2022

Type:
Analyse, Kort Nyt

ISSN:
2445-852X

Dette Kort Nyt om nyhedsabonnementer undersøger, hvor mange og hvem der får adgang til nyheder gennem et abonnement på en trykt avis eller netavis. Analysen belyser også, om der er bestemte befolkningsgrupper, der er mindre tilbøjelige til at abonnere på nyheder.

Rapporten fokuserer alene på abonnementer på skrevne nyhedsmedier i både trykt og digital form. Abonnementer på øvrige nyhedsprodukter som fx nyhedspodcasts eller tv-nyheder igennem TV 2 Play eller en tv-pakke indgår ikke.