Skrevne nyhedsmedier 2020

Befolkningens brug af skrevne nyhedsmedier

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2020

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver danskernes brug af skrevne nyhedsmedier beskrevet. Det vil sige trykte dagblade og aviser, deres nyhedssites og nyhedssites uden tilknytning til trykte medier. Medierne er forskelligartede men har det til fælles, at de primært har fokus på nyheder og aktualitet. I rapporten bliver bl.a. de 20 største nyhedsmedier på tværs af platforme opgjort, ligesom læsningen af de trykte dagblade og udviklingen heri bliver vist. Også læsning af de lokale ugeaviser indgår i analysen.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Skrevne nyhedsmedier 2020 (pdf)
Skrevne nyhedsmedier 2020 - Konklusion (pdf)