Resumé 2015

De væsentligste konklusioner fra medieåret på tværs af medietyper

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten 'Resumé 2015' uddrager og perspektiverer de væsentligste konklusioner fra årets undersøgelser og fra de temarapporter, der er udkommet i årets løb om Medieetik, Journalistiske kvaliteter og om Mediebrug i Danmark.

I dette resumé er der desuden fokus på husstandenes forbrug på de medierelaterede forbrugsposter.