Overblik og perspektivering 2016

De væsentligste konklusioner fra medieåret på tværs af medietyper

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2016

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten 'Overblik og perspektivering' uddrager og perspektiverer de væsentligste konklusioner fra årets undersøgelser - både de faste årlige Basisrapporter og de Temarapporter og Kort Nyt, der eventuelt er offentliggjort i årets løb. 

I denne udgave er der særligt fokus på forskellige aldersgruppers mediebrug, der udvikler sig i meget forskellige retninger.