Internetbrug og enheder 2017

Befolkningens adgang til og brug af internettet

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2017

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver en række forhold og overordnede udviklingstendenser i forhold til adgangen til og brugen af internettet og besiddelsen af forskellige enheder som bærbar pc, smartphone m. fl. beskrevet. Det bliver også vist, hvad danskerne bruger internettet til, fx sociale medier, og hvor mange der streamer indhold.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.