Biblioteksafgiftsnævnet

Biblioteksafgiftsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af biblioteksafgift.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hanne Kirk (formand) Advokat, ph.d. 01.01.2020 31.12.2023 6.000 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Charlotte Pedersen Kultur- og biblioteksleder 01.01.2020 31.12.2023 2.400 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Morten Visby Oversætter 01.01.2020 31.12.2023 2.579,93 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Peter Adolphsen Formand, Dansk Skønlitterære Forfattere 01.01.2020 31.12.2023 2.400 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Morten Rosenmeier (suppleant for formanden) Professor, Københavns Universitet 01.01.2020 31.12.2023 6.000 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Jeppe Bjørn (suppleant) Bibliotekschef/ Kulturchef 01.01.2020 31.12.2023 2.400 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Kaare Øster (suppleant) Lærer 01.01.2020 31.12.2023 2.400 pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Kristian Foss (suppleant) Forfatter 01.01.2020 31.12.2023 2.400 kr. pr. møde (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 30. maj 2023