Forbrug 2021

Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
September 2021

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten beskriver udviklingen i de danske husstandes udgifter til medierelaterede produkter og tjenester for perioden 1994-2019. Rapporten beskriver danskernes medieforbrug fra en forbrugsmæssig vinkel og viser, at danskernes ændrede medievaner også slår igennem i husholdningsbudgettet.

Alle forbrugsposter korrigeres for den generelle prisudvikling ved Danmarks Statistiks Forbruger-prisindeks, svarende til, at der korrigeres for inflation.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Forbrug 2021 (pdf)
Forbrug 2021 - Konklusion (pdf)